Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2047(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0287/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0287/2016

Viták :

PV 25/10/2016 - 13
CRE 25/10/2016 - 13

Szavazatok :

PV 26/10/2016 - 6.2
CRE 26/10/2016 - 6.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0411

Jegyzőkönyv
2016. október 25., Kedd - Strasbourg

13. Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz (vita)
CRE

Jelentés az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jens Geier és Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier és Indrek Tarand előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ivan Lesay (a Tanács soros elnöke) és Kristalina Georgieva (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Neena Gill CBE (az AFET bizottság véleményének előadója), Nirj Deva (a DEVE bizottság véleményének előadója), Martina Dlabajová (a CONT bizottság véleményének előadója), Markus Ferber (az ECON bizottság véleményének előadója), Giovanni La Via (az ENVI bizottság véleményének előadója), Liisa Jaakonsaari (az IMCO bizottság véleményének előadója), Isabella De Monte (a TRAN bizottság véleményének előadója), Derek Vaughan (a REGI bizottság véleményének előadója), Peter Jahr (az AGRI bizottság véleményének előadója), Nils Torvalds (a PECH bizottság véleményének előadója), Bogdan Andrzej Zdrojewski (a CULT bizottság véleményének előadója), Monica Macovei (a LIBE bizottság véleményének előadója), György Schöpflin (az AFCO bizottság véleményének előadója) és Siegfried Mureşan, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Jean-Paul Denanot, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Stanisław Żółtek, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Indrek Tarand, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jens Geier, Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Catherine Stihler.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo és Ivana Maletić.

Felszólal: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier és Indrek Tarand .

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.10.26-i jegyzőkönyv, 6.1. pont és 2016.10.26-i jegyzőkönyv, 6.2. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat