Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2047(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0287/2016

Pateikti tekstai :

A8-0287/2016

Debatai :

PV 25/10/2016 - 13
CRE 25/10/2016 - 13

Balsavimas :

PV 26/10/2016 - 6.2
CRE 26/10/2016 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0411

Protokolas
Antradienis, 2016 m. spalio 25 d. - Strasbūras

13. Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjai: Jens Geier ir Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier ir Indrek Tarand pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Ivan Lesay (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Neena Gill CBE (AFET komiteto nuomonės referentė), Nirj Deva (DEVE komiteto nuomonės referentas), Martina Dlabajová (CONT komiteto nuomonės referentė), Markus Ferber (ECON komiteto nuomonės referentas), Giovanni La Via (ENVI komiteto nuomonės referentas), Liisa Jaakonsaari (IMCO komiteto nuomonės referentė), Isabella De Monte (TRAN komiteto nuomonės referentė), Derek Vaughan (REGI komiteto nuomonės referentas), Peter Jahr (AGRI komiteto nuomonės referentas), Nils Torvalds (PECH komiteto nuomonės referentas), Bogdan Andrzej Zdrojewski (CULT komiteto nuomonės referentas), Monica Macovei (LIBE komiteto nuomonės referentė), György Schöpflin (AFCO komiteto nuomonės referentas) ir Siegfried Mureşan PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jean-Paul Denanot S&D frakcijos vardu, Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Liadh Ní Riada GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Zanni EFDD frakcijos vardu, Stanisław Żółtek ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Indrek Tarand), Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jens Geier), Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Catherine Stihler).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo ir Ivana Maletić.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier ir Indrek Tarand .

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 10 26 protokolo 6.1 punktas ir 2016 10 26 protokolo 6.2 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika