Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg

14. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen gjorde följande uttalande:

En rekommendation från ECON-utskottet om att inte invända mot förslaget till genomförandeförordning lades fram igår i plenum (punkt 8 i protokollet av den 24.10.2016).

Inga invändningar hade framförts mot denna rekommendation inom den tidsfrist på 24 timmar som föreskrivs i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Rekommendationen ansågs därmed godkänd och skulle offentliggöras i ”Antagna texter” från sammanträdet den onsdagen den 26 oktober 2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy