Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2101(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0309/2016

Ingivna texter :

A8-0309/2016

Debatter :

PV 25/10/2016 - 15
CRE 25/10/2016 - 15

Omröstningar :

PV 26/10/2016 - 6.7
CRE 26/10/2016 - 6.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0416

Protokoll
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg

15. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016 (debatt)
CRE

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016 [2016/2101(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Alfred Sant (A8-0309/2016)

Alfred Sant redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Sofia Ribeiro (föredragande av yttrande från utskottet EMPL).

Talare: Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Catherine Stihler (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Bogdan Andrzej Zdrojewski (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Markus Ferber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto för S&D-gruppen, Joachim Starbatty för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Valli, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Burkhard Balz, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Ivana Maletić, Vilija Blinkevičiūtė och Costas Mavrides.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Tomc och Luke Ming Flanagan.

Talare: Valdis Dombrovskis, Ivan Korčok och Alfred Sant.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 26.10.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy