Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 25 oktober 2016 - Straatsburg

16. Pakket vennootschapsbelasting (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Pakket vennootschapsbelasting (2016/2953(RSP))

Pierre Moscovici (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Lefteris Christoforou en David Coburn, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lefteris Christoforou, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, en Alain Lamassoure.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon en Ramón Jáuregui Atondo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid