Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 25 października 2016 r. - Strasburg

16. Pakiet w sprawie opodatkowania osób prawnych (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Pakiet w sprawie opodatkowania osób prawnych (2016/2953(RSP))

Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Dariusz Rosati w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou i Davida Coburna, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, David Coburn w imieniu grupy EFDD, i Alain Lamassoure.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon i Ramón Jáuregui Atondo.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes i Nicola Caputo.

Głos zabrał Pierre Moscovici.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności