Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg

16. Företagsbeskattningspaketet (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Företagsbeskattningspaketet (2016/2953(RSP))

Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Lefteris Christoforou och David Coburn, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, David Coburn för EFDD-gruppen, och Alain Lamassoure.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon och Ramón Jáuregui Atondo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes och Nicola Caputo.

Talare: Pierre Moscovici.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy