Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0340(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0269/2016

Ingivna texter :

A8-0269/2016

Debatter :

PV 25/10/2016 - 17
CRE 25/10/2016 - 17

Omröstningar :

PV 26/10/2016 - 6.5
CRE 26/10/2016 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0414

Protokoll
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg

17. Tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

Dita Charanzová redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Sabine Verheyen för PPE-gruppen, Josef Weidenholzer för S&D-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Morten Løkkegaard för ALDE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Ildikó Gáll-Pelcz, Olga Sehnalová, Anneleen Van Bossuyt, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld och Romana Tomc.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Ivan Jakovčić.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Dita Charanzová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 26.10.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy