Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0141(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0293/2016

Внесени текстове :

A8-0293/2016

Разисквания :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Гласувания :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0415

Протокол
Вторник, 25 октомври 2016 г. - Страсбург

18. Защитни мерки срещу вредителите по растенията ***II (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (EС) № 228/2013, (EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и 2007/33/EО на Съвета [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre представи препоръката за второ четене.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin и Maria Noichl.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Anthea McIntyre.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 26.10.2016г.

Правна информация - Политика за поверителност