Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0141(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0293/2016

Předložené texty :

A8-0293/2016

Rozpravy :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Hlasování :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0415

Zápis
Úterý, 25. října 2016 - Štrasburk

18. Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin ***II (rozprava)
CRE

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre uvedla doporučení pro druhé čtení.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Pilar Ayuso za skupinu PPE, Paolo De Castro za skupinu S&D, Jan Huitema za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Florent Marcellesi za skupinu Verts/ALE, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Philippe Loiseau za skupinu ENF, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin a Maria Noichl.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Anthea McIntyre.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.6 zápisu ze dne 26.10.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí