Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0141(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0293/2016

Indgivne tekster :

A8-0293/2016

Forhandlinger :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Afstemninger :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0415

Protokol
Tirsdag den 25. oktober 2016 - Strasbourg

18. Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere ***II (forhandling)
CRE

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, Jan Huitema for ALDE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Florent Marcellesi, for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin og Maria Noichl.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira og Georgios Epitideios.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Anthea McIntyre.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 26.10.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik