Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0141(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0293/2016

Ingediende teksten :

A8-0293/2016

Debatten :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Stemmingen :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0415

Notulen
Dinsdag 25 oktober 2016 - Straatsburg

18. Beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten ***II (debat)
Volledige verslagen

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG en 2007/33/EG van de Raad [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pilar Ayuso, namens de PPE-Fractie, Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin en Maria Noichl.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Anthea McIntyre.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 26.10.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid