Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0141(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0293/2016

Teksty złożone :

A8-0293/2016

Debaty :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Głosowanie :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0415

Protokół
Wtorek, 25 października 2016 r. - Strasburg

18. Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin ***II (debata)
Pełne sprawozdanie

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre przedstawiła zalecenie do drugiego czytania.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, Jan Huitema w imieniu grupy ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Florent Marcellesi w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Philippe Loiseau w imieniu grupy ENF, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin i Maria Noichl.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira i Georgios Epitideios.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i Anthea McIntyre.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 26.10.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności