Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0141(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0293/2016

Predkladané texty :

A8-0293/2016

Rozpravy :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0415

Zápisnica
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg

18. Ochranné opatrenia proti škodcom rastlín ***II (rozprava)
Doslovný zápis

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre uviedla odporúčanie do druhého čítania.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, Paolo De Castro v mene skupiny S&D, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Florent Marcellesi, v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Philippe Loiseau v mene skupiny ENF, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin a Maria Noichl.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Anthea McIntyre.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 26.10.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia