Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0141(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0293/2016

Ingivna texter :

A8-0293/2016

Debatter :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Omröstningar :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0415

Protokoll
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg

18. Skyddsåtgärder mot växtskadegörare ***II (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Florent Marcellesi, för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin och Maria Noichl.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira och Georgios Epitideios.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Anthea McIntyre.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 26.10.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy