Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2637(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000105/2016 (B8-1801/2016)

Разисквания :

PV 25/10/2016 - 19
CRE 25/10/2016 - 19

Гласувания :

PV 26/10/2016 - 6.8
CRE 26/10/2016 - 6.8

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 25 октомври 2016 г. - Страсбург

19. Трансмастни киселини (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000105/2016), зададен от Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Николай Бареков, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Mireille D’Ornano, от името на комисията ENVI, към Съвета: Трансмастни киселини (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000106/2016), зададен от Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Николай Бареков, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Mireille D’Ornano, от името на комисията ENVI, към Комисията: Трансмастни киселини (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Giovanni La Via разви въпросите.

Ivan Korčok (действащ председател на Съвета) и Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Renate Sommer, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik и Damiano Zoffoli.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira и Clara Eugenia Aguilera García.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Ivan Korčok.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Николай Бареков, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini и Mireille D’Ornano, от името на комисията ENVI, относно трансмастните киселини (ТМК) (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016);

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn и Jean-François Jalkh, от името на групата ENF, относно трансмастните киселини (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.8 от протокола от 26.10.2016г.

Правна информация - Политика за поверителност