Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2637(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

O-000105/2016 (B8-1801/2016)

Debatten :

PV 25/10/2016 - 19
CRE 25/10/2016 - 19

Stemmingen :

PV 26/10/2016 - 6.8
CRE 26/10/2016 - 6.8

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 25 oktober 2016 - Straatsburg

19. Transvetten (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000105/2016) van Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini en Mireille D’Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Transvetten (TFA's) (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000106/2016) van Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini en Mireille D’Ornano, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Transvetzuren (Trans fatty acids - TFA's) (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Giovanni La Via licht de vragen toe.

Ivan Korčok (fungerend voorzitter van de Raad) en Vytenis Povilas Andriukaitis (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Renate Sommer, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik en Damiano Zoffoli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira en Clara Eugenia Aguilera García.

Het woord wordt gevoerd door Vytenis Povilas Andriukaitis en Ivan Korčok.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini en Mireille D’Ornano, namens de Commissie ENVI, over transvetzuren (TFA's) (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016);

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn en Jean-François Jalkh, namens de ENF, over transvetzuren (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 van de notulen van 26.10.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid