Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2637(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000105/2016 (B8-1801/2016)

Debaty :

PV 25/10/2016 - 19
CRE 25/10/2016 - 19

Głosowanie :

PV 26/10/2016 - 6.8
CRE 26/10/2016 - 6.8

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 25 października 2016 r. - Strasburg

19. Tłuszcze trans (debata)
Pełne sprawozdanie

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000105/2016), które skierowali Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D’Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Tłuszcze trans (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000106/2016), które skierowali Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D’Ornano, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Tłuszcze trans (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Giovanni La Via rozwinął pytania.

Ivan Korčok (urzędujący przewodniczący Rady) i Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Renate Sommer w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik i Damiano Zoffoli.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira i Clara Eugenia Aguilera García.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i Ivan Korčok.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D’Ornano, w imieniu komisji ENVI, w sprawie tłuszczów trans (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016);

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn i Jean-François Jalkh, w imieniu grupy ENF, w sprawie tłuszczów trans (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.8 protokołu z dnia 26.10.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności