Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2637(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000105/2016 (B8-1801/2016)

Debatter :

PV 25/10/2016 - 19
CRE 25/10/2016 - 19

Omröstningar :

PV 26/10/2016 - 6.8
CRE 26/10/2016 - 6.8

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg

19. Transfetter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000105/2016) från Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Mireille D’Ornano, för utskottet ENVI, till rådet: Transfetter (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000106/2016) från Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Mireille D’Ornano, för utskottet ENVI, till kommissionen: Transfetter (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Giovanni La Via utvecklade frågorna.

Ivan Korčok (rådets tjänstgörande ordförande) och Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Renate Sommer för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik och Damiano Zoffoli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira och Clara Eugenia Aguilera García.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Ivan Korčok.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini och Mireille D’Ornano, för utskottet ENVI, om transfetter (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016),

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn och Jean-François Jalkh, för ENF, om transfetter (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 26.10.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy