Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 25 октомври 2016 г. - Страсбург

20. Внесени документи

Следният доклад беше внесен от комисията BUDG:

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Естония – EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - BUDG - Докладчик: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

Правна информация - Политика за поверителност