Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 25. októbra 2016 - Štrasburg

20. Predloženie dokumentov

Bol predložený tento dokument výboru BUDG:

– Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Estónska – EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie) (COM(2016)0622 – C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Victor Negrescu (A8-0314/2016).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia