Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 25 oktober 2016 - Strasbourg

20. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande betänkande från BUDG-utskottet:

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Estland – EGF/2016/003 EE/petroleum och kemikalier) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy