Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 25. října 2016 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Změna pořadu jednání
 3.Mechanismus EU pro demokracii, právní stát a základní práva (rozprava)
 4.Vnitřní bezpečnost v EU – pokrok dosažený při provádění přijatých bezpečnostních opatření a budoucí výzvy (rozprava)
 5.Hlasování
  
5.1.Automatizovaná výměna údajů o DNA s Dánskem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů s Dánskem * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.3.Dohoda mezi EU a Čínou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických pasů *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.4.Členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.5.Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.6.Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Jane Collinsová (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.7.Žádost o ochranu výsad a imunit, kterých požívá Mario Borghezio (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.8.Statistika železniční dopravy, pokud jde o shromažďování údajů o zboží, cestujících a nehodách ***II (hlasování)
  
5.9.Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (přenesené a prováděcí pravomoci) ***II (hlasování)
  
5.10.Právní rámec Unie pro porušování celních předpisů a sankce ***I (hlasování)
 6.Přivítání
 7.Hlasování (pokračování)
  
7.1.Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: bezpečnost orgánů EU (hlasování)
  
7.2.Strategie EU vůči Íránu po jaderné dohodě (hlasování)
  
7.3.Boj proti korupci a následné kroky v návaznosti na usnesení CRIM (hlasování)
  
7.4.Lidská práva a migrace ve třetích zemích (hlasování)
  
7.5.Odpovědnost podniků za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích (hlasování)
  
7.6.Strategie EU pro zkapalněný zemní plyn a skladování plynu (hlasování)
  
7.7.Sjednocení kontroly rybolovu v Evropě (hlasování)
  
7.8.Zlepšování propojení a přístupnosti dopravní infrastruktury ve střední a východní Evropě (hlasování)
  
7.9.Mechanismus EU pro demokracii, právní stát a základní práva (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Pracovní program Komise na rok 2017 (rozprava)
 12.Přezkum víceletého finančního rámce v polovině období (rozprava)
 13.Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly (rozprava)
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 15.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit na rok 2016 (rozprava)
 16.Balíček opatření týkajících se zdanění právnických osob (rozprava)
 17.Přístupnost webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru ***II (rozprava)
 18.Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin ***II (rozprava)
 19.Tuky s obsahem transmastných kyselin (rozprava)
 20.Předložení dokumentů
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (177 kb) Prezenční listina (64 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (4820 kb) 
 
Zápis (79 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (61 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (229 kb) 
 
Zápis (258 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (954 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (4139 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí