Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 25. lokakuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Esityslistan muuttaminen
 3.Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EU:n järjestelmä (keskustelu)
 4.EU:n sisäinen turvallisuus – hyväksyttyjen turvallisuustoimenpiteiden täytäntöönpanossa saavutettu edistys ja tulevat haasteet (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.DNA-tietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskan kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.2.Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tanskan kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.3.EU:n ja Kiinan välinen sopimus diplomaattipassin haltijoiden lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.4.Rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevat tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivät jäsenvaltiot ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.5.Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.6.Jane Collinsin erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.7.Mario Borghezion erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.8.Rautatieliikenteen tilastot tavaroita, matkustajia ja onnettomuuksia koskevien tietojen keruun osalta ***II (äänestys)
  
5.9.Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***II (äänestys)
  
5.10.Tullirikkomuksia ja -seuraamuksia koskeva unionin oikeudellinen kehys ***I (äänestys)
 6.Tervetulotoivotukset
 7.Äänestykset (jatkoa)
  
7.1.Lisätalousarvioesitys nro 3/2016: Toimielinten turvallisuus (äänestys)
  
7.2.EU:n Iranin-strategia ydinsopimuksen jälkeen (äänestys)
  
7.3.Korruption torjunta ja jatkotoimenpiteet CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta (äänestys)
  
7.4.Ihmisoikeudet ja muuttoliike kolmansissa maissa (äänestys)
  
7.5.Yritysten vastuu kolmansissa maissa tehdyistä vakavista ihmisoikeusrikkomuksista (äänestys)
  
7.6.Nesteytettyä maakaasua ja kaasun varastointia koskeva EU:n strategia (äänestys)
  
7.7.Kalastuksen valvonnan yhdenmukaistaminen Euroopassa (äänestys)
  
7.8.Keski- ja Itä-Euroopan liikenneinfrastruktuurin yhteyksien ja saavutettavuuden parantaminen (äänestys)
  
7.9.Demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskeva EU:n järjestelmä (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Komission työohjelma 2017 (keskustelu)
 12.Monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen (keskustelu)
 13.Euroopan unionin yleinen talousarvio 2017 - kaikki pääluokat (keskustelu)
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 15.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuoden 2016 painopisteiden täytäntöönpano (keskustelu)
 16.Yhtiöveropaketti (keskustelu)
 17.Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuus ***II (keskustelu)
 18.Kasvintuhoojien vastaiset suojatoimenpiteet ***II (keskustelu)
 19.Transrasvat (keskustelu)
 20.Vastaanotetut asiakirjat
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (179 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (4820 kb) 
 
Pöytäkirja (78 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (61 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (242 kb) 
 
Pöytäkirja (256 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (844 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (4145 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö