Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
2016. október 25., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.A napirend módosítása
 3.A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus (vita)
 4.Belső biztonság az EU-ban - az elfogadott biztonsági intézkedések végrehajtása terén elért előrelépés és a további kihívások (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.A DNS-adatokra vonatkozó automatizált adatcsere Dániával * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.2.A daktiloszkópiai adatokra vonatkozó automatizált adatcsere Dániával * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.3.EU‒Kína-megállapodás a diplomata-útlevéllel rendelkező személyek rövid távú tartózkodására jogosító vízumok alóli mentességről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.4.A pénzügyi stabilitás vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.5.Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.6.Jane Collins kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.7.Mario Borghezio kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.8.A vasúti közlekedés statisztikája az árukra, utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében ***II (szavazás)
  
5.9.A belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikák (felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök) ***II (szavazás)
  
5.10.A vámjogszabályok megsértésére és a vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keret ***I (szavazás)
 6.Köszöntés
 7.Szavazások órája (folytatás)
  
7.1.A 3/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezet: Az intézmények biztonsága (szavazás)
  
7.2.Az EU Iránnal kapcsolatos stratégiája a nukleáris megállapodást követően (szavazás)
  
7.3.A korrupció elleni küzdelem és a CRIM állásfoglalásának nyomon követése (szavazás)
  
7.4.Emberi jogok és migráció a harmadik országokban (szavazás)
  
7.5.Vállalati felelősség harmadik országokban elkövetett súlyos emberi jogi jogsértésekért (szavazás)
  
7.6.A cseppfolyósított földgázra és a gáz tárolására vonatkozó uniós stratégia (szavazás)
  
7.7.A halászati ellenőrzések egységessé tételének mikéntje Európában (szavazás)
  
7.8.A közép- és kelet-európai közlekedési infrastruktúra összekapcsolódásának és hozzáférhetőségének fejlesztése (szavazás)
  
7.9.A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó uniós mechanizmus (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.A Bizottság 2017. évi munkaprogramja (vita)
 12.A többéves pénzügyi keret félidős értékelése (vita)
 13.Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz (vita)
 14.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 15.A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. év prioritásainak végrehajtása (vita)
 16.A társasági adózásról szóló csomag (vita)
 17.A közszférabeli szervezetek honlapjainak akadálymentesítése ***II (vita)
 18.A károsítókkal szembeni védelmi intézkedések ***II (vita)
 19.Transzzsírsavak (vita)
 20.Dokumentumok benyújtása
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (182 kb) Jelenléti ív (64 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (4820 kb) 
 
Jegyzőkönyv (78 kb) Jelenléti ív (11 kb) A szavazások eredménye (61 kb) Név szerinti szavazás eredménye (234 kb) 
 
Jegyzőkönyv (263 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredménye (939 kb) Név szerinti szavazás eredménye (4133 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat