Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 25. oktobris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Izmaiņas darba kārtībā
 3.ES mehānisms demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām (debates)
 4.Iekšējā drošība Eiropas Savienībā: progress pieņemto drošības pasākumu īstenošanā un turpmāk risināmie jautājumi (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.DNS datu automatizēta apmaiņa ar Dāniju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.2.Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Dāniju * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.3.ES un Ķīnas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.4.Dalībvalstis, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.5.Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.6.Pieprasījums aizstāvēt Jane Collins privilēģijas un imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.7.Pieprasījums aizstāvēt Mario Borghezio privilēģijas un imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.8.Dzelzceļa transporta statistika attiecībā uz datu vākšanu par kravām, pasažieriem un negadījumiem ***II (balsošana)
  
5.9.Statistika attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (deleģētās un īstenošanas pilnvaras) ***II (balsošana)
  
5.10.Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām ***I (balsošana)
 6.Oficiāla sveikšana
 7.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
7.1.Budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projekts — iestāžu drošība (balsošana)
  
7.2.ES stratēģija attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā (balsošana)
  
7.3.Cīņa pret korupciju un turpmākie pasākumi saistībā ar CRIM rezolūciju (balsošana)
  
7.4.Cilvēktiesības un migrācija trešās valstīs (balsošana)
  
7.5.Uzņēmumu atbildība par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs (balsošana)
  
7.6.ES stratēģija attiecībā uz sašķidrināto dabasgāzi un gāzes glabāšanu (balsošana)
  
7.7.Zivsaimniecības kontroles pasākumu vienādošana Eiropā (balsošana)
  
7.8.Transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā (balsošana)
  
7.9.ES mehānisms demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Komisijas 2017. gada darba programma (debates)
 12.DFS vidusposma novērtēšana (debates)
 13.Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas (debates)
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 15.Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — 2016. gada prioritāšu īstenošana (debates)
 16.Tiesību aktu pakete uzņēmumu nodokļu jomā (debates)
 17.Publiskā sektora struktūru tīmekļvietņu un mobilo lietotņu piekļūstamība ***II (debates)
 18.Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem ***II (debates)
 19.Transtaukskābes (debates)
 20.Dokumentu iesniegšana
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (179 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (4820 kb) 
 
Protokols (78 kb) Apmeklējumu reģistrs (11 kb) Balsošanas rezultāti (59 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (234 kb) 
 
Protokols (258 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (948 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (4241 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika