Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 25 ta' Ottubru 2016 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Modifika tal-aġenda
 3.Mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (dibattitu)
 4.Is-Sigurtà Interna fl-UE - il-progress li sar fl-implimentazzjoni ta' miżuri ta' sigurtà adottati u l-isfidi fil-ġejjieni (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA fid-Danimarka * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.2.Skambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dattiloskopika fid-Danimarka * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.3.Ftehim bejn l-UE u ċ-Ċina dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir għad-detenturi ta’ passaporti diplomatiċi *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.4.Stati Membri li qed jesperjenzaw jew jinsabu mhedda minn diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.5.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Jean-Marie Le Pen (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.6.Talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Jane Collins (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.7.Talba għall-ħarsien tal-privileġġi u l-immunitajiet ta' Mario Borghezio (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.8.L-istatistika tat-trasport bil-ferrovija, fir-rigward tal-ġbir ta' dejta dwar merkanzija, passiġġieri u aċċidenti ***II (votazzjoni)
  
5.9.Statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni (setgħat iddelegati u implimentattivi) ***II (votazzjoni)
  
5.10.Il-qafas ġuridiku tal-Unjoni għal ksur doganali u sanzjonijiet ***I (votazzjoni)
 6.Merħba
 7.Ħin tal-votazzjonijiet (kumplament)
  
7.1.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 3/2016: Is-Sigurtà tal-Istituzzjonijiet (votazzjoni)
  
7.2.Strateġija tal-UE dwar l-Iran wara l-ftehim nukleari (votazzjoni)
  
7.3.Ġlieda kontra l-korruzzjoni u segwitu għar-riżoluzzjoni CRIM (votazzjoni)
  
7.4.Id-drittijiet tal-bniedem u l-migrazzjoni f'pajjiżi terzi (votazzjoni)
  
7.5.Responsabbiltà tal-kumpaniji għal abbużi serji tad-drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi (votazzjoni)
  
7.6.Strateġija tal-UE għall-gass naturali likwifikat u l-ħażna tal-gass (votazzjoni)
  
7.7.Kif narmonizzaw il-kontrolli fuq is-sajd fl-Ewropa (votazzjoni)
  
7.8.Intejbu l-konnessjoni u l-aċċessibilità tal-infrastruttura tat-trasport fl-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant (votazzjoni)
  
7.9.Mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Programm ta' Ħidma tal-Kummissjoni għall-2017 (dibattitu)
 12.Rieżami ta' nofs it-terminu tal-QFP (dibattitu)
 13.Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 - it-taqsimiet kollha (dibattitu)
 14.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 15.Is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: implimentazzjoni tal-prijoritajiet għall-2016 (dibattitu)
 16.Pakkett dwar it-tassazzjoni korporattiva (dibattitu)
 17.L-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi u l-applikazzjonijiet mobbli tal-entitajiet tas-settur pubbliku ***II (dibattitu)
 18.Miżuri protettivi kontra l-pesti tal-pjanti ***II (dibattitu)
 19.Xaħmijiet trans (dibattitu)
 20.Dokumenti mressqa
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (179 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (4820 kb) 
 
Minuti (79 kb) Reġistru tal-attendenza (11 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (60 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (228 kb) 
 
Minuti (266 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (891 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (4140 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza