Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 25 października 2016 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Zmiana porządku obrad
 3.Utworzenie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych (debata)
 4.Bezpieczeństwo wewnętrzne w UE - poczynione postępy w zakresie wdrażania przyjętych środków bezpieczeństwa i przyszłe wyzwania (debata)
 5.Głosowanie
  5.1.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych DNA w Danii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.2.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Danii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.3.Umowa między UE a Chińską Republiką Ludową w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.4.Państwa członkowskie doświadczające poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożone ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.5.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.6.Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu przez Jane Collins (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.7.Wniosek o skorzystanie z przywilejów i immunitetu poselskiego przez Maria Borghezia (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.8.Statystyka transportu kolejowego w odniesieniu do gromadzenia danych dotyczących towarów, pasażerów i wypadków ***II (głosowanie)
  5.9.Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (uprawnienia przekazane i wykonawcze) ***II (głosowanie)
  5.10.Unijne ramy prawne dotyczące naruszeń przepisów prawa celnego oraz sankcji ***I (głosowanie)
 6.Oficjalne powitanie
 7.Głosowanie (ciąg dalszy)
  7.1.Projekt budżetu korygującego nr 3/2016: Bezpieczeństwo instytucji (głosowanie)
  7.2.Strategia UE wobec Iranu po zawarciu porozumienia w sprawie energii jądrowej (głosowanie)
  7.3.Walka z korupcją i działania następcze w związku z rezolucją komisji CRIM (głosowanie)
  7.4.Prawa człowieka i migracja w państwach trzecich (głosowanie)
  7.5.Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w państwach trzecich (głosowanie)
  7.6.Strategia UE na rzecz skroplonego gazu ziemnego i składowania gazu (głosowanie)
  7.7.W jaki sposób ujednolicić kontrole rybołówstwa w Europie? (głosowanie)
  7.8.Usprawnienie połączeń i poprawa dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej (głosowanie)
  7.9.Utworzenie unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Program prac Komisji na rok 2017 (debata)
 12.Śródokresowy przegląd WRF (debata)
 13.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2017 – wszystkie sekcje (debata)
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 15.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2016 (debata)
 16.Pakiet w sprawie opodatkowania osób prawnych (debata)
 17.Dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji sektora publicznego ***II (debata)
 18.Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin ***II (debata)
 19.Tłuszcze trans (debata)
 20.Składanie dokumentów
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (177 kb)  Lista obecności (64 kb)
 
Protokół (79 kb)  Lista obecności (11 kb)  Wyniki głosowania (59 kb)  Głosowanie imienne (233 kb)
 
Protokół (265 kb)  Lista obecności (64 kb)  Wyniki głosowania (946 kb)  Głosowanie imienne (4137 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności