Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 25 octombrie 2016 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Modificarea ordinii de zi
 3.Crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (dezbatere)
 4.Securitatea internă în UE - progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor de securitate adoptate și provocările viitoare (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Danemarca * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Danemarca * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Acordul UE-China cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte diplomatice *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.4.Anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.5.Cerere de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.6.Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților deputatei Jane Collins (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.7.Cerere de apărare a privilegiilor și imunităților lui Mario Borghezio (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.8.Statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele ***II (vot)
  
5.9.Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (competențe delegate și de executare) ***II (vot)
  
5.10.Cadrul juridic al Uniunii referitor la încălcările dispozițiilor vamale și la sancțiunile aferente ***I (vot)
 6.Urări de bun venit
 7.Votare (continuare)
  
7.1.Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2016: securitatea instituțiilor (vot)
  
7.2.Strategia UE față de Iran în urma încheierii acordului nuclear (vot)
  
7.3.Combaterea corupției și acțiunile subsecvente rezoluției CRIM (vot)
  
7.4.Drepturile omului și migrația în țările terțe (vot)
  
7.5.Răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țări terțe (vot)
  
7.6.Strategia UE pentru gazul natural lichefiat și pentru stocarea gazelor (vot)
  
7.7.Uniformizarea controalelor în domeniul pescuitului în Europa (vot)
  
7.8.Îmbunătățirea conectării și accesibilității infrastructurii de transport din Europa Centrală și de Est (vot)
  
7.9.Crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (vot)
 8.Explicații privind votul
 9.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Programul de lucru al Comisiei pe 2017 (dezbatere)
 12.Revizuirea CFM la jumătatea perioadei (dezbatere)
 13.Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017 - toate secțiunile (dezbatere)
 14.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 15.Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: transpunerea în practică a priorităților pe 2016 (dezbatere)
 16.Pachetul privind impozitarea întreprinderilor (dezbatere)
 17.Accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public ***II (dezbatere)
 18.Măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor ***II (dezbatere)
 19.Acizii grași trans (dezbatere)
 20.Depunere de documente
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 22.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (182 kb) Listă de prezență (64 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (4820 kb) 
 
Proces-verbal (79 kb) Listă de prezență (11 kb) Rezultatele voturilor (58 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (231 kb) 
 
Proces-verbal (263 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (923 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (4204 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate