Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 25. oktober 2016 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Sprememba dnevnega reda
 3.Mehanizem EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice (razprava)
 4.Notranja varnost v EU – dosežen napredek pri izvajanju sprejetih zaščitnih ukrepov in prihodnji izzivi (razprava)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Avtomatizirana izmenjava podatkov o DNK na Danskem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Danskem * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Sporazum med EU in Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih potnih listov *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.4.Države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.5.Zahteva za odvzem imunitete Jean-Marieju Le Penu (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.6.Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Jane Collins (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.7.Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete poslanca Maria Borgezia (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.8.Statistika železniškega prevoza glede zbiranja podatkov o blagu, potnikih in nesrečah ***II (glasovanje)
  
5.9.Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (delegirana in izvedbena pooblastila) ***II (glasovanje)
  
5.10.Pravni okvir Unije za carinske kršitve in sankcije ***I (glasovanje)
 6.Dobrodošlica
 7.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
7.1.Predlog spremembe proračuna št. 3/2016: varnost institucij (glasovanje)
  
7.2.Strategija EU do Irana po jedrskem sporazumu (glasovanje)
  
7.3.Boj proti korupciji in nadaljnji koraki na podlagi resolucije odbora CRIM (glasovanje)
  
7.4.Človekove pravice in migracije v tretjih državah (glasovanje)
  
7.5.Odgovornost gospodarskih družb za hude kršitve človekovih pravic v tretjih državah (glasovanje)
  
7.6.Strategija EU za utekočinjeni zemeljski plin in skladiščenje plina (glasovanje)
  
7.7.Kako poenotiti nadzor ribištva v Evropi? (glasovanje)
  
7.8.Izboljševanje povezanosti in dostopnosti prometne infrastrukture v srednji in vzhodni Evropi (glasovanje)
  
7.9.Mehanizem EU za demokracijo, načelo pravne države in temeljne pravice (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanj
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Delovni program Komisije za leto 2017 (razprava)
 12.Vmesna revizija večletnega finančnega okvira (razprava)
 13.Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 – vsi oddelki (razprava)
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 15.Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 2016 (razprava)
 16.Sveženj o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb (razprava)
 17.Dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja ***II (razprava)
 18.Ukrepi varstva pred škodljivimi organizmi rastlin ***II (razprava)
 19.Transmaščobne kisline (razprava)
 20.Predložitev dokumentov
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (175 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Izid poimenskega glasovanja (4820 kb) 
 
Zapisnik (78 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (56 kb) Izid poimenskega glasovanja (229 kb) 
 
Zapisnik (253 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (916 kb) Izid poimenskega glasovanja (4192 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov