Indeks 
Zapisnik
PDF 257kWORD 78k
Utorak, 25. listopada 2016. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Izmjena dnevnog reda
 3.Mehanizam EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (rasprava)
 4.Unutarnja sigurnost u EU-u - postignuti napredak u provedbi usvojenih sigurnosnih mjera i predstojeći izazovi (rasprava)
 5.Glasovanje
  5.1.Automatizirana razmjena podataka o DNK u Danskoj * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Danskoj * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.3.Sporazum između Europske unije i Narodne Republike Kine o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih putovnica *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.4.Države članice koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.5.Zahtjev za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.6.Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta Jane Collins (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.7.Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta Marija Borghezija (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.8.Statistika željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama ***II (glasovanje)
  5.9.Statistika prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima (delegirane i provedbene ovlasti) ***II (glasovanje)
  5.10.Pravni okvir Unije za carinske prekršaje i sankcije ***I (glasovanje)
 6.Dobrodošlica
 7.Glasovanje (nastavak)
  7.1.Nacrt izmjene proračuna br. 3/2016: Sigurnost institucija (glasovanje)
  7.2.Strategija EU-a prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma (glasovanje)
  7.3.Borba protiv korupcije i daljnje postupanje nakon rezolucije Odbora CRIM (glasovanje)
  7.4.Ljudska prava i migracije u trećim zemljama (glasovanje)
  7.5.Korporativna odgovornost za ozbiljne povrede ljudskih prava u trećim zemljama (glasovanje)
  7.6.Strategija EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina (glasovanje)
  7.7.Kako uskladiti nadzor ribarstva u Europi? (glasovanje)
  7.8.Poboljšanje povezanosti i dostupnosti prometne infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi (glasovanje)
  7.9.Mehanizam EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (glasovanje)
 8.Obrazloženja glasovanja
 9.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 10.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 11.Program rada Komisije za 2017. (rasprava)
 12.Revizija VFO-a u sredini programskog razdoblja (rasprava)
 13.Opći proračun Europske unije za 2017. – svi dijelovi (rasprava)
 14.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 15.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2016. (rasprava)
 16.Paket za oporezivanje dobiti poduzeća (rasprava)
 17.Lakši pristup internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama tijela javnog sektora ***II (rasprava)
 18.Zaštitne mjere protiv organizama štetnih za bilje ***II (rasprava)
 19.Transmasne kiseline (rasprava)
 20.Podnošenje dokumenata
 21.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Izmjena dnevnog reda

U dogovoru s klubovima zastupnika, Predsjednica je predložila izmjenu dnevnog reda za srijedu kako slijedi:

Nakon što ga je Odbor za proračune sinoć usvojio, izvještaj Victora Negrescua o "mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev uložila Estonija – EGF/2016/003 EE/nafta i kemijski proizvodi)" (A8-0314/2016) uvršten je za glasovanje u srijedu.

Parlament je pristao na taj prijedlog.

Time je dnevni red izmijenjen.


3. Mehanizam EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (rasprava)

Izvješće s preporukama Komisiji o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava [2015/2254(INL)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

Sophia in 't Veld predstavila je izvješće.

Govorio je Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije).

Govorili su: György Schöpflin (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFCO), Frank Engel, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Monika Flašíková Beňová, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Kazimierz Michał Ujazdowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ulrike Lunacek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, Barbara Kudrycka, Pedro Silva Pereira, Hans-Olaf Henkel, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Benedek Jávor, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Eleftherios Synadinos, Pavel Svoboda, Tanja Fajon, Arne Gericke, Filiz Hyusmenova, Marina Albiol Guzmán, Diane James, Nicolas Bay, Udo Voigt, Anna Záborská, Josef Weidenholzer, Zdzisław Krasnodębski, Kostas Chrysogonos, Mylène Troszczynski, Michał Boni, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Milan Zver, Caterina Chinnici, Alessandra Mussolini, Soraya Post, Kinga Gál, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jeroen Lenaers, Csaba Sógor i Emil Radev.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica i João Pimenta Lopes.

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Grapini, Ivo Vajgl, Josu Juaristi Abaunz, Georgios Epitideios, Ana Gomes, Branislav Škripek, Ramon Tremosa i Balcells, Konstantinos Papadakis i Nicola Caputo.

Govorili su: Frans Timmermans i Sophia in 't Veld.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika od 25.10.2016..


4. Unutarnja sigurnost u EU-u - postignuti napredak u provedbi usvojenih sigurnosnih mjera i predstojeći izazovi (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Unutarnja sigurnost u EU-u - postignuti napredak u provedbi usvojenih sigurnosnih mjera i predstojeći izazovi (2016/2955(RSP))

Ivan Korčok (predsjedatelj Vijeća) i Julian King (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Monika Hohlmeier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Birgit Sippel, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eva Joly, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Ferrara, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mara Bizzotto, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Lampros Fountoulis, nezavisni zastupnik, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tanja Fajon, Monica Macovei, Gérard Deprez, Miguel Urbán Crespo, Jan Philipp Albrecht, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, Angel Dzhambazki, Josep-Maria Terricabras, Michaela Šojdrová i Jeroen Lenaers.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Caterina Chinnici, Kinga Gál i Juan Fernando López Aguilar.

Govorili su: Julian King i Ivan Korčok.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je prije početka glasovanja na trenutak prekinuta.)


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

5. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.

Govorio je Bruno Gollnisch, koji je zatražio da se dopuste usmena objašnjenja glasovanja o izvješćima koja se tiču imuniteta (Predsjednik je podsjetio da je predsjednik Parlamenta jučer objasnio postupak na snazi (točka 13 zapisnika od 24.10.2016.)).


5.1. Automatizirana razmjena podataka o DNK u Danskoj * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK u Danskoj [11219/2016 - C8-0340/2016 - 2016/0813(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0289/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0391)


5.2. Automatizirana razmjena daktiloskopskih podataka u Danskoj * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Danskoj [11220/2016 - C8-0341/2016 - 2016/0814(CNS)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Claude Moraes (A8-0288/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0392)


5.3. Sporazum između Europske unije i Narodne Republike Kine o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih putovnica *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Narodne Republike Kine o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak za nositelje diplomatskih putovnica [2015/0293(NLE)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Bodil Valero (A8-0281/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0393)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.


5.4. Države članice koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost ***I (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu određenih odredaba povezanih s financijskim upravljanjem za određene države članice koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost [COM(2016)0418 - C8-0238/2016 - 2016/0193(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0292/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0394)


5.5. Zahtjev za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu [2016/2108(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Evelyn Regner (A8-0301/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0395)


5.6. Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta Jane Collins (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za zaštitu povlastica i imuniteta Jane Collins [2016/2087(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0297/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0396)


5.7. Zahtjev za zaštitu povlastica i imuniteta Marija Borghezija (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za zaštitu povlastica i imuniteta Marija Borghezija [2016/2028(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Angel Dzhambazki (A8-0312/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2016)0397)


5.8. Statistika željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 91/2003 o statistici željezničkog prijevoza u vezi s prikupljanjem podataka o robi, putnicima i nesrećama [10000/1/2016 - C8-0365/2016 - 2013/0297(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Michael Cramer (A8-0300/2016)

(za odbacivanje stajališta Vijeća potrebna je kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2016)0398)


5.9. Statistika prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima (delegirane i provedbene ovlasti) ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/2006 o statistici prijevoza robe na unutarnjim vodnim putovima u vezi s dodjelom delegiranih i provedbenih ovlasti Komisiji radi donošenja određenih mjera [09878/1/2016 - C8-0358/2016 - 2013/0226(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Bas Eickhout (A8-0298/2016)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2016)0399)


5.10. Pravni okvir Unije za carinske prekršaje i sankcije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o pravnom okviru Unije za carinske prekršaje i sankcije [COM(2013)0884 - C7-0461/2013 - 2013/0432(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Kaja Kallas (A8-0239/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2016)0400)

Predsjednik je naveo da je Kaja Kallas (izvjestiteljica) predložila odgodu glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 61. stavkom 2. Poslovnika kako bi se odmah nastavilo s međuinstitucijskim pregovorima na temelju usvojenog mandata.

Parlament je odobrio prijedlog. Predmet se time smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.

(nastavak glasovanja: točka 7 zapisnika od 25.10.2016.).


6. Dobrodošlica

Predsjednik je u ime Europskog parlamenta izrazio dobrodošlicu izaslanstvu Kongresa SAD-a, koje sjedi u galeriji.


7. Glasovanje (nastavak)

(početak glasovanja: točka 5 zapisnika od 25.10.2016.).


7.1. Nacrt izmjene proračuna br. 3/2016: Sigurnost institucija (glasovanje)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2016 Europske unije za financijsku godinu 2016.: Sigurnost institucija [12600/2016 - C8-0409/2016 - 2016/2121(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: José Manuel Fernandes i Gérard Deprez (A8-0295/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0401)


7.2. Strategija EU-a prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma (glasovanje)

Izvješće o strategiji EU-a prema Iranu nakon nuklearnog sporazuma [2015/2274(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Richard Howitt (A8-0286/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0402)

Govorili su:

Tomáš Zdechovský i Sophia in 't Veld, prije završnog glasovanja.


7.3. Borba protiv korupcije i daljnje postupanje nakon rezolucije Odbora CRIM (glasovanje)

Izvješće o borbi protiv korupcije i daljnjem postupanju nakon rezolucije Odbora CRIM [2015/2110(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Laura Ferrara (A8-0284/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0403)


7.4. Ljudska prava i migracije u trećim zemljama (glasovanje)

Izvješće o ljudskim pravima i migracijama u trećim zemljama [2015/2316(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Marie-Christine Vergiat (A8-0245/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0404)

Govorili su:

Michael Gahler predstavio je dva usmena amandmana kojima bi se dodali novi stavci 9.a i 10.a, koji nisu prihvaćeni; više od 40 zastupnika usprotivilo se njihovu razmatranju.

Marie-Christine Vergiat (izvjestiteljica) na temu usmenih amandmana.


7.5. Korporativna odgovornost za ozbiljne povrede ljudskih prava u trećim zemljama (glasovanje)

Izvješće o korporativnoj odgovornosti za ozbiljne povrede ljudskih prava u trećim zemljama [2015/2315(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Ignazio Corrao (A8-0243/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0405)


7.6. Strategija EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina (glasovanje)

Izvješće o strategiji EU-a za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina [2016/2059(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: András Gyürk (A8-0278/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0406)


7.7. Kako uskladiti nadzor ribarstva u Europi? (glasovanje)

Izvješće - Kako uskladiti nadzor ribarstva u Europi? [2015/2093(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Isabelle Thomas (A8-0234/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0407)


7.8. Poboljšanje povezanosti i dostupnosti prometne infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi (glasovanje)

Izvješće o poboljšanju povezanosti i dostupnosti prometne infrastrukture u srednjoj i istočnoj Europi [2015/2347(INI)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Tomasz Piotr Poręba (A8-0282/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0408)


7.9. Mehanizam EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (glasovanje)

Izvješće s preporukama Komisiji o uspostavi mehanizma EU-a za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava [2015/2254(INL)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Sophia in 't Veld (A8-0283/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2016)0409)


8. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Kaja Kallas - A8-0239/2016
Michela Giuffrida i Daniel Hannan

Izvješće: Richard Howitt - A8-0286/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Seán Kelly i Stanislav Polčák

Izvješće: Laura Ferrara - A8-0284/2016
Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Eleonora Forenza, Monica Macovei, Seán Kelly, Stanislav Polčák i Branislav Škripek

Izvješće: Marie-Christine Vergiat - A8-0245/2016
Michela Giuffrida, Eleonora Forenza, Jiří Pospíšil i Janusz Korwin-Mikke

Izvješće: Ignazio Corrao - A8-0243/2016
Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza i Monica Macovei

Izvješće: András Gyürk - A8-0278/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo i Seán Kelly

Izvješće: Tomasz Piotr Poręba - A8-0282/2016
Jiří Pospíšil, Remo Sernagiotto i Monica Macovei

Izvješće: Sophia in 't Veld - A8-0283/2016
Jiří Pospíšil, Bruno Gollnisch, Monica Macovei i Janusz Korwin-Mikke.


9. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:40 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

10. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


11. Program rada Komisije za 2017. (rasprava)

Izjava Komisije: Program rada Komisije za 2017. (2016/2724(RSP))

Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: József Szájer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria João Rodrigues, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Vicky Ford, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marcus Pretzell, o zakašnjelom stavljanju na raspolaganje programa rada Komisije za 2017., Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, João Pimenta Lopes, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, David Borrelli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marcus Pretzell, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Bernd Lucke, Beatrix von Storch, Bogdan Brunon Wenta, Bernd Lange, Sajjad Karim, Wim van de Camp, Elly Schlein, Evelyn Regner, Mercedes Bresso i Agnes Jongerius.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Virginie Rozière, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Silvia Costa i Nicola Caputo.

Govorio je Frans Timmermans.

Rasprava je zaključena.


12. Revizija VFO-a u sredini programskog razdoblja (rasprava)

Izjava Komisije: Revizija VFO-a u sredini programskog razdoblja (2016/2931(RSP))

Kristalina Georgieva (potpredsjednica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Jan Olbrycht, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ashley Fox, i Isabelle Thomas, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Bernd Kölmel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Maragall, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jonathan Arnott, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, Jean Arthuis, Liadh Ní Riada, Marian-Jean Marinescu, Monica Macovei, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski i Inese Vaidere.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Maria Spyraki, Soraya Post, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Eleftherios Synadinos, Andrey Novakov, Silvia Costa, Krzysztof Hetman, Nicola Caputo i Jean-Paul Denanot.

Govorila je Kristalina Georgieva.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Jan Olbrycht i Isabelle Thomas, u ime Odbora BUDG, o reviziji VFO-a u sredini razdoblja 2014. – 2020. (2016/2931(RSP)) (B8-1173/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika od 26.10.2016..


13. Opći proračun Europske unije za 2017. – svi dijelovi (rasprava)

Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017. [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jens Geier i Indrek Tarand (A8-0287/2016)

Jens Geier i Indrek Tarand predstavili su izvješće.

Govorili su: Ivan Lesay (predsjedatelj Vijeća) i Kristalina Georgieva (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Neena Gill CBE (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFET), Nirj Deva (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), Martina Dlabajová (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CONT), Markus Ferber (izvjestitelj za mišljenje Odbora ECON), Giovanni La Via (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Liisa Jaakonsaari (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Isabella De Monte (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Derek Vaughan (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Peter Jahr (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Nils Torvalds (izvjestitelj za mišljenje Odbora PECH), Bogdan Andrzej Zdrojewski (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT), Monica Macovei (izvjestiteljica za mišljenje Odbora LIBE), György Schöpflin (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFCO) i Siegfried Mureşan, u ime Kluba zastupnika PPE-a.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Jean-Paul Denanot, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Kölmel, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gérard Deprez, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Liadh Ní Riada, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Stanisław Żółtek, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, nezavisni zastupnik, Jerzy Buzek, Vladimír Maňka, Richard Ashworth, Jean Arthuis, Xabier Benito Ziluaga, Jonathan Arnott, Auke Zijlstra, Diane Dodds, José Manuel Fernandes, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Miguel Viegas, Petr Mach, Sophie Montel, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Indrek Tarand, Petri Sarvamaa, Stanisław Ożóg, Georg Mayer, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jens Geier, Lefteris Christoforou, Sander Loones, Lambert van Nistelrooij, Paul Rübig, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Catherine Stihler.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Patricija Šulin, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ernest Maragall, Seán Kelly, Nicola Caputo i Ivana Maletić.

Govorili su: Kristalina Georgieva, Ivan Lesay, Jens Geier i Indrek Tarand .

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika od 26.10.2016. i točka 6.2 zapisnika od 26.10.2016..


14. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Predsjednik je priopćio sljedeće:

preporuka Odbora ECON o neprotivljenju nacrtu provedbene uredbe najavljena je na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 8 zapisnika od 24.10.2016.).

U roku od 24 sata, koji je utvrđen člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, na tu preporuku nije uložen prigovor.

Stoga se ta preporuka smatra prihvaćenom i objavljuje se u usvojenim tekstovima s dnevne sjednice od srijede 26. listopada 2016.


15. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2016. (rasprava)

Izvješće o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: provedba prioriteta za 2016. [2016/2101(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Alfred Sant (A8-0309/2016)

Alfred Sant predstavio je izvješće.

Govorila je Sofia Ribeiro (izvjestiteljica za mišljenje Odbora EMPL).

Govorio je Ivan Korčok (predsjedatelj Vijeća).

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Catherine Stihler (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Bogdan Andrzej Zdrojewski (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT), Markus Ferber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Joachim Starbatty, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marco Valli, Ramon Tremosa i Balcells, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Paloma López Bermejo, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Burkhard Balz, Pedro Silva Pereira, Notis Marias, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Luděk Niedermayer, Hugues Bayet, Ivana Maletić, Vilija Blinkevičiūtė i Costas Mavrides.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Romana Tomc i Luke Ming Flanagan.

Govorili su: Valdis Dombrovskis, Ivan Korčok i Alfred Sant.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika od 26.10.2016..


16. Paket za oporezivanje dobiti poduzeća (rasprava)

Izjava Komisije: Paket za oporezivanje dobiti poduzeća (2016/2953(RSP))

Pierre Moscovici (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Dariusz Rosati, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pervenche Berès, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marian Harkin, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Lefteris Christoforou i David Coburn, Fabio De Masi, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lefteris Christoforou, David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Alain Lamassoure.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Hugues Bayet, Marisa Matias, Molly Scott Cato, Othmar Karas, Jeppe Kofod, Matt Carthy, Ernest Urtasun, Peter Simon i Ramón Jáuregui Atondo.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Romana Tomc, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Ana Gomes i Nicola Caputo.

Govorio je Pierre Moscovici.

Rasprava je zaključena.


17. Lakši pristup internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama tijela javnog sektora ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lakšem pristupu internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama tijela javnog sektora [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

Dita Charanzová predstavila je preporuku za drugo čitanje.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Sabine Verheyen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Vicky Ford, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Morten Løkkegaard, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kostadinka Kuneva, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ildikó Gáll-Pelcz, Olga Sehnalová, Anneleen Van Bossuyt, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld i Romana Tomc.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis i Dita Charanzová.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika od 26.10.2016..


18. Zaštitne mjere protiv organizama štetnih za bilje ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

Anthea McIntyre predstavila je preporuku za drugo čitanje.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Pilar Ayuso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Paolo De Castro, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jan Huitema, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Maria Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Florent Marcellesi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, John Stuart Agnew, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Philippe Loiseau, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Rosa D'Amato, Michel Dantin i Maria Noichl.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Giovanni La Via, Nicola Caputo, Notis Marias, Jasenko Selimovic, João Ferreira i Georgios Epitideios.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis i Anthea McIntyre.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika od 26.10.2016..


19. Transmasne kiseline (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000105/2016) koje su postavili Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D’Ornano, u ime Odbora ENVI, Vijeću: Transmasne kiseline (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000106/2016) koje su postavili Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D’Ornano, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Transmasne kiseline (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Giovanni La Via obrazložio je pitanja.

Ivan Korčok (predsjedatelj Vijeća) i Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su: Renate Sommer, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Christel Schaldemose, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lynn Boylan, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Martin Häusling, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Piernicola Pedicini, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Pilar Ayuso, Karin Kadenbach, Annie Schreijer-Pierik i Damiano Zoffoli.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira i Clara Eugenia Aguilera García.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis i Ivan Korčok.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini i Mireille D’Ornano, u ime Odbora ENVI, o transmasnim kiselinama (2016/2637(RSP)) (B8-1115/2016);

—   Mireille D’Ornano, Sylvie Goddyn i Jean-François Jalkh, u ime Kluba zastupnika ENF, o transmasnim kiselinama (2016/2637(RSP)) (B8-1136/2016).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.8 zapisnika od 26.10.2016..


20. Podnošenje dokumenata

Odbor BUDG podnio je sljedeće izvješće:

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Estonija – EGF/2016/003/EE/nafta i kemikalije) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) - BUDG - Izvjestitelj: Victor Negrescu (A8-0314/2016)


21. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 593.008/OJME).


22. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:25 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill CBE, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Maydell, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Jurek, Le Pen Jean-Marie, Maeijer, Maštálka, Matera, Messerschmidt, Michels, Rochefort, Saryusz-Wolski

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti