Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. oktober 2016 - Strasbourg

3. Meddelelse fra formanden
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Formanden kom med følgende meddelelse:

"Som jeg orienterede om mandag, har jeg forelagt det rådgivende udvalg om medlemmernes adfærd sagen om striden mellem to medlemmer af Parlamentet, Steven Woolfe og Mike Hookem, og har anmodet det rådgivende udvalg om at træffe en hasteafgørelse. Det rådgivende udvalg har fremsendt sin anbefaling. Det konkluderer, at de to medlemmers versioner af hændelsesforløbet i høj grad ikke er enslydende, og at der ikke synes at have været vidner til hændelsen. Det understreger i øvrigt, at det, i lyset af, hvor alvorlige anklagerne er – idet der er tale om fysisk vold - og af deres mulige strafferetlige konsekvenser, er nødvendigt med en yderligere efterforskning for at bringe klarhed over denne sag.

Jeg har derfor besluttet at følge det rådgivende udvalgs anbefalinger og overgive sagen til de kompetente franske myndigheder. Jeg har således videresendt sagen til den offentlige anklager.

Jeg vil på grundlag af resultaterne af efterforskningen træffe beslutning om, hvorvidt der skal pålægges sanktioner i henhold til forretningsordenens artikel 166.

I vil blive holdt orienteret om det videre forløb for denne beklagelige hændelse."

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik