Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 26. lokakuuta 2016 - Strasbourg

3. Puhemiehen ilmoitus
Sanatarkat istuntoselostukset

Puhemies antoi seuraavan tiedonannon:

"Kuten maanantaina ilmoitin, annoin jäsenten toimintaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean käsiteltäväksi kahden parlamentin jäsenen, Steven Woolfen ja Mike Hookemin, välisen välikohtauksen ja pyysin komiteaa ottamaan siihen kantaa pikaisesti. Neuvoa-antava komitea on toimittanut minulle suosituksensa. Siinä todetaan, että asianosaisten versiot tapahtumista eroavat huomattavasti toisistaan ja ilmeisesti välikohtauksella ei ollut välittömiä todistajia. Neuvoa-antava komitea korostaa lisäksi, että tapauksen vakavuus – kyseessä oli fyysinen väkivalta – ja sen mahdolliset rikosoikeudelliset seuraukset huomioon ottaen lisätutkimukset ovat tarpeen tapauksen selvittämiseksi.

Niinpä olen päättänyt noudattaa neuvoa-antavan komitean suositusta ja antaa asian toimivaltaisten Ranskan viranomaisten käsiteltäväksi. Olen siis antanut asian yleiselle syyttäjälle.

Tutkinnan tulosten perusteella teen päätöksen mahdollisen seuraamuksen määräämisestä työjärjestyksen 166 artiklan mukaisesti.

Tiedotan teille tämän valitettavan välikohtauksen jatkotoimista."

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö