Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 oktober 2016 - Strasbourg

3. Meddelande från talmannen
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen gjorde följande uttalande:

”Som jag meddelade i måndags har jag hört den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande avseende bråket mellan två parlamentsledamöter, Steven Woolfe och Mike Hookem, och bett den att snarast fälla ett utslag. Den rådgivande kommittén har nu meddelat mig sin rekommendation. Kommittén konstaterar att de två anklagade ledamöterna ger vitt skilda beskrivningar av det inträffade och att det inte förefaller finnas några direkta vittnen. Vidare framhåller den rådgivande kommittén att det behövs en ytterligare utredning för att klargöra det inträffade, med tanke på de påstådda gärningarnas allvar – det rör sig om fysiskt våld – och möjliga straffrättsliga konsekvenser.

Jag har därför beslutat att följa den rådgivande kommitténs rekommendation och överlämna ärendet till de behöriga franska myndigheterna. Jag har således överlämnat det till åklagaren.

Mitt beslut om eventuella sanktioner som ska vidtas i enlighet med artikel 166 i arbetsordningen kommer att baseras på resultaten av denna utredning.

Jag kommer att hålla er underrättade om de åtgärder som vidtas till följd av denna beklagliga incident.”

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy