Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. oktober 2016 - Strasbourg

5. Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde (20.-21. oktober) (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Det Europæiske Råd og Kommissionen: Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde (20.-21. oktober) (2016/2772(RSP))

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nigel Farage, Bill Etheridge om de foregående indlæg og formandens meddelelse samme morgen (formanden præciserede), Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Udo Voigt, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, Nigel Farage for EFDD-Gruppen (formanden anmodede om nærmere forklaring og præciserede), Marine Le Pen for ENF-Gruppen som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, og Konstantinos Papadakis, løsgænger.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Bill Etheridge for at stille et blåt kort-spørgsmål til Konstantinos Papadakis der besvarede spørgsmålet, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Zoltán Balczó, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Ildikó Gáll-Pelcz, Tibor Szanyi, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Costas Mavrides, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg og Georgios Epitideios.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Indlæg af Maria Grapini om afviklingen af forhandlingen.

Talere: Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

°
° ° °

Talere:

- Mike Hookem for en personlig bemærkning vedrørende Manfred Webers og formandens bemærkninger ved forhandlingens begyndelse (formanden præciserede).

- Nigel Farage, der mindede om, at Parlamentets bygninger i Strasbourg nød godt af eksterritorialret (formanden mindede om det adfærdskodeks, der var gældende for Parlamentets medlemmer, og beskrev de omstændigheder, der havde fået ham til at overdrage sagen til den offentlige anklager).

- Philippe Lamberts, om lukningen af den største oppositionsavis i Ungarn og den ungarske premierministers opkøb heraf.

- Gerard Batten

- Eleonora Forenza om anholdelsen af to borgmestre i Diyarbakir og om wallonernes modstand mod CETA-traktaten (formanden præciserede).

Taler: formanden, for at ønske alt godt til de to afgående medlemmer Matthias Groote og Richard Howitt.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik