Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 26. listopada 2016. - Strasbourg

5. Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 20. i 21. listopada 2016. (rasprava)
Doslovno izvješće

Izjave Europskog vijeća i Komisije: Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 20. i 21. listopada 2016. (2016/2772(RSP))

Donald Tusk (predsjednik Europskog vijeća) i Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Nigel Farage, Bill Etheridge o prethodnim govorima i jutrošnjoj izjavi predsjedništva (predsjednik je dao objašnjenje), Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Udo Voigt, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Hilde Vautmans, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a (predsjednik je zatražio i dao objašnjenje), Marine Le Pen, u ime Kluba zastupnika ENF-a koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, i Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su: Bill Etheridge radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Konstantinosu Papadakisu koji je na njega odgovorio, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sophia in 't Veld, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Zoltán Balczó, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Ildikó Gáll-Pelcz, Tibor Szanyi, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Costas Mavrides, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka i Ana Gomes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg i Georgios Epitideios.

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

Govorila je Maria Grapini o tijeku rasprave.

Govorili su: Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) i Donald Tusk.

Rasprava je zaključena.

°
° ° °

Govorili su:

- Mike Hookem, na početku rasprave, kako bi dao osobnu opasku na izjavu Manfreda Webera i predsjednika (predsjednik je dao objašnjenje);

- Nigel Farage, o eventualnoj ekstrateritorijalnosti zgrada Parlamenta u Strasbourgu (predsjednik je podsjetio na pravila o ponašaju zastupnika te opisao okolnosti koje su ga nagnale da slučaj proslijedi javnom tužitelju);

- Philippe Lamberts, o zatvaranju glavnog dnevnog lista opozicije u Mađarskoj koji je zatim kupio bliski suradnik mađarskog premijera;

- Gerard Batten;

- Eleonora Forenza o uhićenju dvojice gradonačelnika Diyarbakira i valonskom protivljenju sklapanju Sporazuma CETA (predsjednik je dao objašnjenje).

Govorili su: predsjednik kako bi pozdravio dva zastupnika na odlasku, Matthiasa Grootea i Richarda Howitta, i Richard Howitt.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti