Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. október 26., Szerda - Strasbourg

5. Az Európai Tanács október 20–21-i ülésének következtetései (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozata: Az Európai Tanács október 20–21-i ülésének következtetései (2016/2772(RSP))

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nigel Farage, Bill Etheridge az előző felszólalásokról és az elnök reggeli közleményéről (az elnök pontosítást tesz), Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Udo Voigt, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében (az elnök pontosításokat kér és tesz), Marine Le Pen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, és Konstantinos Papadakis, független.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Bill Etheridge aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Konstantinos Papadakis, aki válaszol a kérdésre, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Balczó Zoltán, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Gáll-Pelcz Ildikó, Szanyi Tibor, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Costas Mavrides, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka és Ana Gomes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg és Georgios Epitideios.

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

Felszólal: Maria Grapini a vita lebonyolításáról.

Felszólal: Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.

°
° ° °

Felszólal:

- Mike Hookem személyes ügyben, Manfred Webernek és az elnöknek a vita elején elhangzott megnyilvánulásával kapcsolatban (az elnök pontosítást tesz);

- Nigel Farage, a Parlament strasbourgi épületeinek területenkívüliségével kapcsolatban (az elnök emlékeztet a képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokra, és szemlélteti a körülményeket, amelyek miatt az ügyet az államügyész elé terjesztette);

- Philippe Lamberts, a magyarországi vezető ellenzéki lap megszüntetéséről és a magyar miniszterelnök közeli ismerőse általi felvásárlásáról;

- Gerard Batten;

- Eleonora Forenza Diyarbakir két társpolgármesterének letartóztatásáról és a CETA megállapodás megkötésének Vallónia általi elutasításáról (az elnök pontosítást tesz).

Felszólal: az elnök üdvözöl két leköszönő képviselőt, Matthias Grootét és Richard Howittotet és Richard Howitt.

ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat