Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. spalio 26 d. - Strasbūras

5. Europos Vadovų Tarybos susitikimo (spalio 20–21 d.) išvados (diskusijos)
Stenograma

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: Europos Vadovų Tarybos susitikimo (spalio 20–21 d.) išvados (2016/2772(RSP))

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Nigel Farage), Bill Etheridge dėl ankstesnių kalbų ir šio ryto posėdžio pirmininko pranešimo (Pirmininkas pateikė paaiškinimą), Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Udo Voigt), Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans), Nigel Farage EFDD frakcijos vardu (Pirmininkas pateikė klausimą ir patikslinimą), Marine Le Pen ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn) ir Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Bill Etheridge (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Konstantinos Papadakis, kuris į jį atsakė, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Sophia in 't Veld), Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Zoltán Balczó, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Ildikó Gáll-Pelcz, Tibor Szanyi, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Costas Mavrides, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg ir Georgios Epitideios.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Kalbėjo Maria Grapini dėl diskusijų eigos.

Kalbėjo: Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) ir Donald Tusk.

Diskusijos baigtos.

°
° ° °

Kalbėjo:

- Mike Hookem dėl asmeninių aplinkybių, reaguodamas į Manfred Weber pastabą, ir Pirmininkas prasidedant diskusijai (Pirmininkas pateikė paaiškinimą);

- Nigel Farage dėl turinčio galioti Parlamento pastatų Strasbūre eksteritorialumo (Pirmininkas priminė EP nariams taikomas elgesio taisykles ir pateikė aplinkybes, dėl kurių turėjo perduoti bylą Respublikos prokurorui);

- Philippe Lamberts dėl svarbiausio opozicinio dienraščio Vengrijoje uždarymo ir fakto, kad jį įsigijo Vengrijos ministro pirmininko giminaitis;

- Gerard Batten;

- Eleonora Forenza dėl dviejų Dijarbakyro merų sulaikymo ir dėl Valonijos nepritarimo IEPS sutarties sudarymui (Pirmininkas pateikė paaiškinimus).

Kalbėjo: Pirmininkas, jis padėkojo dviem tarnybą paliekantiems nariams – Matthias Groote ir Richard Howitt, ir Richard Howitt.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Teisinė informacija - Privatumo politika