Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 26. oktobris - Strasbūra

5. Eiropadomes 2016. gada 20. un 21. oktobra sanāksmes secinājumi (debates)
Stenogramma

Eiropadomes un Komisijas paziņojumi: Eiropadomes 2016. gada 20. un 21. oktobra sanāksmes secinājumi (2016/2772(RSP)).

Donald Tusk (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nigel Farage, Bill Etheridge par iepriekšējo runātāju uzstāšanos un priekšsēdētāja šārīta paziņojumu (priekšsēdētājs sniedza precizējumus), Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Udo Voigt, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hilde Vautmans, Nigel Farage EFDD grupas vārdā (priekšsēdētājs lūdza un sniedza precizējumus), Marine Le Pen ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, un Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bill Etheridge, uzdodot zilās kartītes jautājumu Konstantinos Papadakis, kurš uz to atbildēja, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sophia in 't Veld, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Zoltán Balczó, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Ildikó Gáll-Pelcz, Tibor Szanyi, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Costas Mavrides, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka un Ana Gomes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg un Georgios Epitideios.

SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

Uzstājās Maria Grapini par debašu norisi.

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) un Donald Tusk.

Debates tika slēgtas.

°
° ° °

Uzstājās:

- Mike Hookem, kas sniedza personisku paziņojumu saistībā ar Manfred Weber un priekšsēdētāja piezīmēm debašu sākumā (priekšsēdētājs sniedza precizējumus);

- Nigel Farage par eksteritorialitāti, kam būtu jāattiecas uz Parlamenta ēkām Strasbūrā (priekšsēdētājs atgādināja deputātiem piemērojamo rīcības kodeksu un atainoja apstākļus, kas viņu mudināja nodot lietu Republikas prokuroram);

- Philippe Lamberts par galvenā opozīcijas laikraksta slēgšanu Ungārijā un tā pārpirkšanu, ko veikusi Ungārijas premjerministram tuva persona;

- Gerard Batten;

- Eleonora Forenza par divu Dijarbakiras mēru apcietināšanu un par Valonijas nostāju pret CETA nolīguma noslēgšanu (priekšsēdētājs sniedza precizējumus).

Uzstājās priekšsēdētājs, sveicot divus deputātus, kas atstāj Parlamentu, proti, Matthias Groote un Richard Howitt, un Richard Howitt.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Juridisks paziņojums - Privātuma politika