Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 października 2016 r. - Strasburg

5. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (20–21 października) (debata)
CRE

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (20–21 października) (2016/2772(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nigela Farage'a, Bill Etheridge w sprawie poprzednich wystąpień i komunikatu Przewodniczącego wygłoszonego dziś rano (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Liisę Jaakonsaari, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Udo Voigta, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hilde Vautmans, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD (Przewodniczący poprosił o wyjaśnienia, jak i sam udzielił wyjaśnień), Marine Le Pen w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i Konstantinos Papadakis niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bill Etheridge, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Konstantinosowi Papadakisowi, który na nie odpowiedział, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sophię in 't Veld, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Zoltán Balczó, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Ildikó Gáll-Pelcz, Tibor Szanyi, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Costas Mavrides, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg i Georgios Epitideios.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Głos zabrała Maria Grapini w sprawie przebiegu debaty.

Głos zabrali: Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

°
° ° °

Głos zabrali:

- Mike Hookem, w sprawie osobistej w związku z wypowiedziami Manfreda Webera i Przewodniczącego na początku debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień);

- Nigel Farage, w sprawie ekstraterytorialności, z której miałyby korzystać budynki Parlamentu w Strasburgu (Przewodniczący przypomniał o normach postępowania mających zastosowanie do posłów i przytoczył okoliczności, które skłoniły go do przekazania sprawy do prokuratora);

- Philippe Lamberts, w sprawie zamknięcia największego dziennika opozycyjnego na Węgrzech i jego wykupienia przez osobę związaną z węgierskim premierem;

- Gerard Batten;

- Eleonora Forenza, w sprawie aresztowania obydwu burmistrzów Diyarbakir i walońskiego sprzeciwu wobec zawarcia umowy CETA (przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Głos zabrali: Przewodniczący, aby pożegnać dwóch odchodzących posłów, Matthiasa Grootego i Richarda Howitta, oraz Richard Howitt.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności