Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 26. oktober 2016 - Strasbourg

5. Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (20. in 21. oktober 2016) (razprava)
Dobesedni zapis

Izjavi Evropskega sveta in Komisije: Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (20. in 21. oktober 2016) (2016/2772(RSP))

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Nigel Farage, Bill Etheridge o predhodnih govorih in sporočilu predsedstva, ki je bilo podano zjutraj (predsednik je podal pojasnila), Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Udo Voigt, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Hilde Vautmans, Nigel Farage v imenu skupine EFDD (predsednik je zaprosil za pojasnila in jih podal tudi sam), Marine Le Pen v imenu skupine ENF ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, in Konstantinos Papadakis samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Bill Etheridge ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Konstantinosu Papadakisu, ki mu je odgovoril, Herbert Reul, Knut Fleckenstein, Ryszard Czarnecki, Pavel Telička, Anne-Marie Mineur, Ska Keller, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sophia in 't Veld, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dimitrios Papadimoulis, Yannick Jadot, Peter Lundgren, Harald Vilimsky, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Zoltán Balczó, Franck Proust, Enrique Guerrero Salom, Sander Loones, Marielle de Sarnez, Martina Anderson, Ulrike Lunacek, Rolandas Paksas, Mario Borghezio, Esteban González Pons, Patrizia Toia, Richard Sulík, Izaskun Bilbao Barandica, Luke Ming Flanagan, Marcus Pretzell, Elisabetta Gardini, Glenis Willmott, Ruža Tomašić, Marietje Schaake, Ildikó Gáll-Pelcz, Tibor Szanyi, Luděk Niedermayer, Simona Bonafè, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Anna Záborská, Costas Mavrides, Dubravka Šuica, Cécile Kashetu Kyenge, Elmar Brok, Marlene Mizzi, Ivo Belet, Kati Piri, Vladimír Maňka in Ana Gomes.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg in Georgios Epitideios.

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

Govorila je Maria Grapini o poteku razprave.

Govorila sta Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Donald Tusk.

Razprava se je zaključila.

°
° ° °

Govorili so:

- Mike Hookem o osebni zadevi v odziv na govora Manfreda Webra in predsednika ob začetku razprave (predsednik je podal pojasnila);

- Nigel Farage o ekstrateritorialnosti, ki naj bi jo uživala poslopja Parlamenta v Strasbourgu (predsednik je opozoril na pravila vedenja, ki veljajo za poslance, ter pojasnil okoliščine, zaradi katerih je zadevo posredoval francoskemu državnemu tožilstvu);

- Philippe Lamberts o prenehanju izhajanja glavnega opozicijskega dnevnika na Madžarskem in o tem, da je časopis kupila oseba, ki je blizu predsedniku madžarske vlade;

- Gerard Batten;

- Eleonora Forenza o aretaciji dveh županov Diyarbakira in valonijskem nasprotovanju sklenitvi sporazuma CETA (predsednik je podal pojasnila).

Govorila sta predsednik, ki je pozdravil odhajajoča poslanca Matthiasa Grooteja in Richarda Howitta, ter Richard Howitt.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov