Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 26. listopada 2016. - Strasbourg

6.1. Nacrt općeg proračuna Europske unije za 2017. - dvi dijelovi (glasovanje)
CRE

— Nacrti amandmana na neizvršena sredstva trećeg dijela općeg proračuna Europske unije za 2017. koji se odnose na Komisiju;

— Nacrti amandmana na neizvršena sredstva dijelova I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X općeg proračuna Europske unije za 2017. koji se odnose na Europski parlament, Vijeće, Sud, Revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija, Europskog ombudsmana, Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Europsku službu za vanjsko djelovanje.

U skladu s odredbama ugovora za nacrte amandmana mora glasovati većina zastupnika u Europskom parlamentu kako bi bili usvojeni.

(Nacrti amandmana nalaze se u prilogu „Usvojenim tekstovima”.)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

Govorili su:


Prije glasovanja:

Jens Geier (izvjestitelj) najprije je dao sljedeću izjavu:

„Dana 17. listopada 2016. Komisija je usvojila pismo izmjene. Osim tradicionalnog ažuriranja procjena potreba za rashode u područjima poljoprivrede i ribarstva, to pismo izmjene sadrži ključne elemente revizije Višegodišnjeg financijskog okvira sredinom razdoblja 2014. 2020. U njemu se iznosi ključno umrežavanje proračuna za 2017. i revizije Višegodišnjeg financijskog okvira. Parlament od Vijeća očekuje da se o tom pismu izmjene očituje najkasnije na početku postupka mirenja. Europski parlament odlučio je do kraja godine zaključiti proračunski postupak za 2017. i reviziju Višegodišnjeg financijskog okvira. Za to su potrebni sveobuhvatni pregovori. Europski parlament očekuje da Vijeće u tom pogledu iskaže dobru volju.

Jens Geier je zatim predložio sljedeće tehničke izmjene:

„Iznosi:

— Linija 15 04 77 12 „Pripremno djelovanje — Europa za festivale, festivali za Europu (EFFE)(amandman 529): plaćanja su prilagođena na 175 000 EUR .

Proračunske linije:

— Linija 09 05 77 10 Pilot-projekt — Okvir najboljih praksi za borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu (amandman 1573): proračunska linija bit će ispravljena na 09 04 77 10.

— Linija 33 02 77 19 „Pilot-projekt — Korištenje sporta za praćenje i savjetovanje mladih u opasnosti od radikalizacije (amandman 1611): proračunska linija bit će ispravljena na 15 02 77 19.

Naposljetku je Indrek Tarand (izvjestitelj) predložio sljedeće tehničke izmjene dijela I. (Europski parlement – organizacijska struktura):

— u pogledu mjesta direktora Tijela za europske političke stranke i europske političke zaklade, umjesto "stalno mjesto AD12", valja napisati "privremeno mjesto AD12".

— o amandmanu 1556 glasovat će se u dva dijela (odvojeno glasovanje o riječima "više od 76 mjesta" za klubove zastupnika).

Nakon što je utvrdio da je taj posljednji zahtjev podnesen izvan roka predsjednik ga nije uvažio.

Parlament je odobrio ostale predložene izmjene.

Janusz Korwin-Mikke govorio je o iznosima, Jens Geier dao je objašnjenje.

Tijekom glasovanja Marc Tarabella govorio je o tijeku rasprave.

Nakon glasovanja:

Ivan Lesay (predsjedatelj Vijeća) primio je na znanje razlike u stajalištima Parlamenta i Vijeća te je rekao da se slaže sa sazivanjem Odbora za mirenje u skladu s člankom 314. stavkom 4. alinejom c) Ugovora o fukcioniranju Europske unije.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti