Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. október 26., Szerda - Strasbourg

6.1. Az Európai Unió 2017. évi általános költségvetésének tervezete - összes szakasz (szavazás)
CRE

— Módosítástervezetek az Európai Unió 2017. évi általános költségvetésének a Bizottságra vonatkozó III. szakaszához;

— Módosítástervezetek az Európai Unió 2017. évi általános költségvetésének I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. és X. szakaszához, melyek az Európai Parlamentre, a Tanácsra, a Bíróságra, az Európai Számvevőszékre, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságra, a Régiók Bizottságára, az ombudsmanra, az európai adatvédelmi biztosra és az Európai Külügyi Szolgálatra vonatkoznak.

A Szerződéseknek megfelelően a módosítástervezetek elfogadásához az Európai Parlament képviselői többségének szavazata szükséges.

(Az elfogadott módosítástervezetek az „Elfogadott szövegek” mellékletében találhatók.)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Felszólalások


A szavazás előtt:

Jens Geier (előadó) a következő nyilatkozatot teszi:

„2016. október 17-én a Bizottság módosító indítványt fogadott el. A mezőgazdasági és halászati kiadások becsült szükségleteinek szokásos naprakésszé tételén túl a módosító indítvány tartalmazza a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatának alapvető elemeit. Bemutatja a 2017. évi költségvetés és a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata közötti alapvető összefüggéseket. A Parlament azt várja a Tanácstól, hogy legkésőbb az egyeztetési eljárás megkezdésekor nyilvánítson véleményt erről a módosító indítványról. Az Európai Parlament szilárd elhatározása, hogy a 2017. évi költségvetési eljárást és a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát ez év végéig lezárja. Ehhez következetes tárgyalásokra van szükség. Erre való tekintettel az Európai Parlament elvárja, hogy a Tanács tegyen tanúbizonyságot jó szándékáról.”

Jens Geier ezt követően a következő technikai változtatásokat javasolja:

Összegek:

— 15 04 77 12. jogcím – „Előkészítő intézkedés – Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért (EFFE)” (529. módosítás): a kifizetések kiigazítása 175 000 EUR-ra.

Költségvetési jogcímek:

— 09 05 77 10. jogcím – „Kísérleti projekt – A gyermekek online szexuális zaklatása elleni küzdelmet szolgáló bevált gyakorlatok kerete” (1573. módosítás): a költségvetési jogcím javítása a következőre: 09 04 77 10.

— 33 02 77 19. jogcím – „Kísérleti projekt – A radikalizálódás kockázatának kitett fiatalok sporton keresztül történő nyomon követése és segítése” (1611. módosítás): a költségvetési jogcím javítása a következőre: 15 02 77 19.

Végezetül Indrek Tarand (előadó) a következő technikai változtatásokat javasolja az I. szakaszhoz (Európai Parlament – Létszámterv):

— Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóságot illetően az „egy állandó AD12 álláshely” helyett: „egy ideiglenes AD12 álláshely”.

— Az 1556. módosításról két részben szavaznak (a „+76 álláshely a képviselőcsoportok számára” részről külön szavaznak.)

Az elnök, aki megállapítja, hogy ez utóbbi kérést a határidő lejárta után nyújtották be, nem fogadja el azt.

A Parlament jóváhagyja a többi javasolt változtatást.

Janusz Korwin-Mikke a számokról, Jens Geier pontosítást tesz.

A szavazás alatt, Marc Tarabella, a szavazás lebonyolításáról.

A szavazás után:

Ivan Lesay (a Tanács soros elnöke) tudomásul veszi a Parlament és a Tanács álláspontja közti különbséget, és egyetért az egyeztetőbizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke (4) bekezdésének c) pontja szerinti összehívásával.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat