Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. októbra 2016 - Štrasburg

6.1. Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie 2017 – všetky oddiely (hlasovanie)
CRE

— Návrhy na zmenu rozpočtových prostriedkov v oddiele III všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, pokiaľ ide o Komisiu;

— Návrhy na zmenu rozpočtových prostriedkov v oddieloch I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX a X všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2017, pokiaľ ide o Európsky parlament, Radu, Súdny dvor, Dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, ombudsmana, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť.

Podľa ustanovení zmlúv musí návrhy na zmenu podporiť väčšina poslancov, ktorí tvoria Európsky parlament, aby boli tieto návrhy prijaté.

(Prijaté návrhy na zmenu sú uvedené v prílohe ako „Prijaté texty“.)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Vystúpenia:


Pred hlasovaním:

Jens Geier (spravodajca) najskôr vystúpil s týmto vyhlásením:

„17. októbra 2016 Komisia prijala opravný list. Okrem bežnej aktualizácie odhadov potrieb v oblasti poľnohospodárskych výdavkov na poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo sú v tomto opravnom liste uvedené podstatné prvky revízie viacročného finančného rámca 2014 – 2020 v polovici trvania. Je dôkazom základného prepojenia medzi rozpočtom 2017 a revíziou VFR. Parlament čaká od Rady, že sa vyjadrí najneskôr na začiatku zmierovacieho konania k tomuto opravnému listu. Európsky parlament je rozhodnutý, že uzavrie na konci roka rozpočtový postup 2017 a revíziu viacročného finančného rámca. Na to je potrebné konzistentné rokovanie. V tomto ohľade Európsky parlament očakáva, že Rada preukáže dobrú vôľu.“

Jens Geier následne navrhol tieto technické zmeny:

„Sumy:

— Riadok 15 04 77 12 Prípravná akcia – Európa pre festivaly, festivaly pre Európu (EFFE) (PN 529): platobné r.p. budú upravené na 175 000 EUR .

Rozpočtové riadky:

— Riadok 09 05 77 10 Pilotný projekt – Rámec osvedčených postupov na boj proti pohlavnému zneužívaniu detí online(PN 1573): rozpočtový riadok bude opravený na 09 04 77 10.

— Riadok 33 02 77 19 Pilotný projekt – Monitorovanie a koučing mladých ľudí, ktorým hrozí radikalizácia, prostredníctvom športu(PN 1611): rozpočtový riadok bude opravený na 15 02 77 19.

Indrek Tarand (spravodajca) nakoniec navrhol technické zmeny v nadväznosti na oddiel I (Európsky parlament – plán pracovných zmien):

— Pokiaľ ide o miesto riaditeľa Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie, výraz „stále miesto AD12“ bude potrebné zmeniť na „dočasné miesto AD12“.

— O pozmeňujúcom návrhu 1556 sa bude hlasovať v dvoch častiach (výraz „a 76 miest“ pre politické skupiny, o čom sa bude hlasovať oddelene).“

Predseda konštatoval, že posledná žiadosť bola predložená po lehote, a preto ju nebral do úvahy.

Parlament schválil ďalšie navrhované zmeny.

Janusz Korwin-Mikke k číselným údajom, Jens Geier podal spresňujúce informácie.

Marc Tarabella počas hlasovania k jeho priebehu.

Po hlasovaní:

Ivan Lesay (predseda Rady) vzal na vedomie rozdiely medzi pozíciou Parlamentu a pozíciou Rady a vyjadril súhlas so zvolaním Zmierovacieho výboru v súlade s čl. 314 ods. 4 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia