Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. októbra 2016 - Štrasburg

6.4. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Estónska EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie (hlasovanie)
CRE

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Estónska – EGF/2016/003 EE/ropa a chemikálie) (COM(2016)0622 – C8-0389/2016 – 2016/2235(BUD)) – výbor BUDG – Spravodajca: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2016)0413)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia