Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0141(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0293/2016

Ingivna texter :

A8-0293/2016

Debatter :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Omröstningar :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0415

Protokoll
Onsdagen den 26 oktober 2016 - Strasbourg

6.6. Skyddsåtgärder mot växtskadegörare ***II (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för förkastande av rådets ståndpunkt.)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P8_TA(2016)0415)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy