Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. oktober 2016 - Strasbourg

6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner (afstemning)

6.2. Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017 – alle sektioner (afstemning)

6.3. Midtvejsrevision af FFR (afstemning)

6.4. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Estland EGF/2016/003 EE/mineralolie og kemikalier) (afstemning)

6.5. Tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer ***II (afstemning)

6.6. Beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere ***II (afstemning)

6.7. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2016 (afstemning)

6.8. Transfedtsyrer (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik