Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. október 26., Szerda - Strasbourg

6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


6.1. Az Európai Unió 2017. évi általános költségvetésének tervezete - összes szakasz (szavazás)

— Módosítástervezetek az Európai Unió 2017. évi általános költségvetésének a Bizottságra vonatkozó III. szakaszához;

— Módosítástervezetek az Európai Unió 2017. évi általános költségvetésének I., II., IV., V., VI., VII., VIII., IX. és X. szakaszához, melyek az Európai Parlamentre, a Tanácsra, a Bíróságra, az Európai Számvevőszékre, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságra, a Régiók Bizottságára, az ombudsmanra, az európai adatvédelmi biztosra és az Európai Külügyi Szolgálatra vonatkoznak.

A Szerződéseknek megfelelően a módosítástervezetek elfogadásához az Európai Parlament képviselői többségének szavazata szükséges.

(Az elfogadott módosítástervezetek az „Elfogadott szövegek” mellékletében találhatók.)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

Felszólalások


A szavazás előtt:

Jens Geier (előadó) a következő nyilatkozatot teszi:

„2016. október 17-én a Bizottság módosító indítványt fogadott el. A mezőgazdasági és halászati kiadások becsült szükségleteinek szokásos naprakésszé tételén túl a módosító indítvány tartalmazza a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatának alapvető elemeit. Bemutatja a 2017. évi költségvetés és a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata közötti alapvető összefüggéseket. A Parlament azt várja a Tanácstól, hogy legkésőbb az egyeztetési eljárás megkezdésekor nyilvánítson véleményt erről a módosító indítványról. Az Európai Parlament szilárd elhatározása, hogy a 2017. évi költségvetési eljárást és a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatát ez év végéig lezárja. Ehhez következetes tárgyalásokra van szükség. Erre való tekintettel az Európai Parlament elvárja, hogy a Tanács tegyen tanúbizonyságot jó szándékáról.”

Jens Geier ezt követően a következő technikai változtatásokat javasolja:

Összegek:

— 15 04 77 12. jogcím – „Előkészítő intézkedés – Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért (EFFE)” (529. módosítás): a kifizetések kiigazítása 175 000 EUR-ra.

Költségvetési jogcímek:

— 09 05 77 10. jogcím – „Kísérleti projekt – A gyermekek online szexuális zaklatása elleni küzdelmet szolgáló bevált gyakorlatok kerete” (1573. módosítás): a költségvetési jogcím javítása a következőre: 09 04 77 10.

— 33 02 77 19. jogcím – „Kísérleti projekt – A radikalizálódás kockázatának kitett fiatalok sporton keresztül történő nyomon követése és segítése” (1611. módosítás): a költségvetési jogcím javítása a következőre: 15 02 77 19.

Végezetül Indrek Tarand (előadó) a következő technikai változtatásokat javasolja az I. szakaszhoz (Európai Parlament – Létszámterv):

— Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóságot illetően az „egy állandó AD12 álláshely” helyett: „egy ideiglenes AD12 álláshely”.

— Az 1556. módosításról két részben szavaznak (a „+76 álláshely a képviselőcsoportok számára” részről külön szavaznak.)

Az elnök, aki megállapítja, hogy ez utóbbi kérést a határidő lejárta után nyújtották be, nem fogadja el azt.

A Parlament jóváhagyja a többi javasolt változtatást.

Janusz Korwin-Mikke a számokról, Jens Geier pontosítást tesz.

A szavazás alatt, Marc Tarabella, a szavazás lebonyolításáról.

A szavazás után:

Ivan Lesay (a Tanács soros elnöke) tudomásul veszi a Parlament és a Tanács álláspontja közti különbséget, és egyetért az egyeztetőbizottságnak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke (4) bekezdésének c) pontja szerinti összehívásával.


6.2. Az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról [11900/2016 - C8-0373/2016 - 2016/2047(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jens Geier és Indrek Tarand (A8-0287/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0411)


6.3. A többéves pénzügyi keret félidős értékelése (szavazás)

A Bizottság nyilatkozata: A többéves pénzügyi keret félidős értékelése (2016/2931(RSP))

Állásfoglalási indítvány B8-1173/2016 (2016/2931(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0412)


6.4. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az „EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals” referenciaszámú kérelem (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Észtország „EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals” referenciaszámú kérelme) (COM(2016)0622 - C8-0389/2016 - 2016/2235(BUD)) – BUDG bizottság - Előadó: Victor Negrescu (A8-0314/2016)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0413)


6.5. A közszférabeli szervezetek honlapjainak akadálymentesítése ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [09389/1/2016 - C8-0360/2016 - 2012/0340(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Dita Charanzová (A8-0269/2016)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva. (P8_TA(2016)0414)


6.6. A károsítókkal szembeni védelmi intézkedések ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a növénykárosítókkal szembeni védekező intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és a tanácsi rendelet elfogadása céljából kialakított első olvasatbeli tanácsi álláspontról [08795/2/2016 - C8-0364/2016 - 2013/0141(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Anthea McIntyre (A8-0293/2016)

(A Tanács álláspontjának elutasításához minősített többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva. (P8_TA(2016)0415)


6.7. A gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere: a 2016. év prioritásainak végrehajtása (szavazás)

Jelentés a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2016. év prioritásainak végrehajtása [2016/2101(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Alfred Sant (A8-0309/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0416)


6.8. Transzzsírsavak (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000105/2016) felteszi: Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini és Mireille D'Ornano, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A transzzsírok (2016/2637(RSP)) (B8-1801/2016)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000106/2016) felteszi: Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Nikolay Barekov, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Martin Häusling, Piernicola Pedicini és Mireille D'Ornano, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A transzzsírok (2016/2637(RSP)) (B8-1802/2016)

Állásfoglalási indítvány B8-1115/2016 (2016/2637(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2016)0417).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat