Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 oktober 2016 - Strasbourg

6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt (omröstning)

6.2. Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt (omröstning)

6.3. Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen (omröstning)

6.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för Estlands ansökan EGF/2016/003 EE/petroleum och kemikalier (omröstning)

6.5. Tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer ***II (omröstning)

6.6. Skyddsåtgärder mot växtskadegörare ***II (omröstning)

6.7. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016 (omröstning)

6.8. Transfetter (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy