Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 октомври 2016 г. - Страсбург

8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Jens Geier и Indrek Tarand - A8-0287/2016
Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Peter Jahr и Seán Kelly

Средносрочен преглед на МФР - (2016/2931(RSP)) - B8-1173/2016
Monica Macovei, Peter Jahr, Момчил Неков, Seán Kelly и Jasenko Selimovic

Препоръка за второ четене Dita Charanzová - A8-0269/2016
Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Matt Carthy и Seán Kelly

Препоръка за второ четене Anthea McIntyre - A8-0293/2016
Peter Jahr, Rosa D'Amato, Jiří Pospíšil и Seán Kelly

Доклад Alfred Sant - A8-0309/2016
Момчил Неков

Трансмастни киселини - (2016/2637(RSP)) - B8-1115/2016
Biljana Borzan и Seán Kelly.

Правна информация - Политика за поверителност